Jste zde

Oznámení o konání voleb do školské rady

Volby do školské rady se konají ve dnech 29. 6. a 30. 6. 2017 vždy od 9:40 do 10:00.

Místo konání voleb: 
Budova Gymnázia pro ZP a SOŠ pro ZP, Radlická 591/115, Praha 5
3. patro, učebna přírodních věd

 

Seznam kandidátů pro oprávněné voliče z řad pedagogických pracovníků:

  • Jakub Jelínek
  • Ivana Seifertová
  • Eva Zichová
  • Michal Řezka
  • Martin Žďánský

 

Seznam kandidátů pro oprávněné voliče z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:

  • Tomáš Koudelka
  • Michaela Jiroušková
  • Václav Kohout
  • Martin Navrátil
  • Mikuláš Kopas

 

V Praze dne 30. května 2017