Jste zde

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2017 – maturitní obory vzdělání

V Praze 28. dubna 2017

Č. j. GOA/197/An/2017

 

Přijatí

 

Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

Počet bodů

prospěch ZŠ

Počet bodů

test M

Počet bodů

test ČJL

055

37

Přijat

17

6

14

063

79

Přijat

15

25

39

076

36

Přijat

15

15

6

078

46

Přijat

15

13

18

084

85

Přijat

16

29

40

 

Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

Počet bodů

prospěch ZŠ

Počet bodů

test M

Počet bodů

test ČJL

054

37

Přijat

17

6

14

056

85

Přijat

19

26

40

062

68

Přijat

15

17

36

064

79

Přijat

15

25

39

067

72

Přijat

18

26

28

074

72

Přijat

11

22

39

075

36

Přijat

15

15

6

079

46

Přijat

15

13

18

081

56

Přijat

18

14

24

091

80

Přijat

18

23

39

 

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

Počet bodů

prospěch ZŠ

Počet bodů

test M

Počet bodů

test ČJL

057

85

Přijat

19

26

40

061

68

Přijat

15

17

36

066

52

Přijat

11

15

26

073

72

Přijat

11

22

39

082

56

Přijat

18

14

24

083

85

Přijat

16

29

40

085

64

Přijat

15

12

37

 

 

 

 

Upozornění

 

Svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve škole, kam byl uchazeč přijat, musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud ve výše uvedené lhůtě byl předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nepotvrdí odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve střední škole, kam byl přijat, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky o rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání v dané střední škole.

 

V případě potřeby konzultace je možné se obrátit na paní Loudovou (235521214, loudova@goa.braillnet.cz) nebo pana Antova (235521216, antov@goa.braillnet.cz).

 

 

 

 

 

PhDr. Ivan Antov, v.r.

ředitel školy