Jste zde

Tyfloslužby - termíny setkání 2017

Dovolujeme si Vás pozvat v roce 2017 na setkání pedagogických pracovníků (učitelé, AP a další zájemci) k otázkám vzdělávání žáků se zrakovým postižením v podmínkách integrace na běžných středních školách.

Semináře pořádáme v rámci našeho projektu "Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci na podporu integrace žáků se zrakovým postižením v oblasti středního školství" zdarma.

Na setkání Vám budou k dispozici speciální pedagogové, kteří vyučují jednotlivé předměty.

Program:
a) konzultace k výuce jednotlivých předmětů s možností hospitace ve výuce
b) kulatý stůl k problematice edukace žáků se ZP včetně sdílení poznatků s dosavadním průběhem integrace Vašich žáků se ZP
c) informace k realizaci maturitních zkoušek žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek
d) semináře k výuce jednotlivých předmětů (v případě více zájemců o předmět)
Program bude upřesněn podle zájmu škol zapojených v projektu.

Termíny:
10. května 2017 - prezentace (seminář) k výuce Obchodní korespondence (další oblasti dle zájmu)
5. - 15. června - individuální konzultace k výuce žáků se ZP (po předchozí domluvě)
4. října 2017
29. listopadu 2017

Čas: vždy od 10 do 14 hodin.

Místo konání: Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Radlická 591/115, Praha 5 (škola sídlí v areálu Hotelové školy hlavního města Prahy, schematické zobrazení cesty od stanice metra trasy B Nové Butovice)

Občerstvení bude zajištěno po celý den (káva, čaj, voda, sušenky, studený oběd).

Těšíme se na Vás !

Ing. Lenka Balejová,
zástupce ředitele školy
Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP
Radlická 115, Praha 5
balejova@goa.braillnet.cz
235 316 255