Studijní obory


Nabízíme studium v oborech vzdělání:


 • zřizovatelem školy je Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2.
 • přestup mezi jednotlivými obory vzdělání možný
 • počítačové učebny s internetem; počítače s běžným displejem, s hmatovým výstupem, s hlasovým výstupem - vybavení na evropské úrovni
 • moderně vybavená cvičná kancelář
 • učebna přírodních věd a zeměpisu
 • plně kvalifikovaný pedagogický sbor
 • individuální přístup ke studentům
 • učebnice poskytovány zdarma
 •  internát první kategorie, dvoulůžkové pokoje
 • jídelna ve školním areálu
 • úspěšnost přijetí na VŠ srovnatelná s běžnými SŠ

Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Karlovy univerzity - http://www.pedf.cuni.cz

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2016/2017

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2016

 

V Praze 20. května 2016

Č. j. GOA/348/An/2016

 

 

 

Nepřijatí

 

 

V souladu s kritérii pro druhé kolo přijímacího řízení uchazeč, který získal méně než 12 bodů v přijímacím řízení, neuspěl a není přijat.

 

 

 

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

327

10,00

Nepřijat

 

 

 

 

PhDr. Ivan Antov, v. r..

ředitel školy

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2016/2017

Originál ke stažení ZDE 

 

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2016

V Praze 22. dubna 2016

Č. j. GOA/266/An/2016

 

Přijatí

Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

096

12,67

Přijat

084

11,33

Přijat

077

11,00

Přijat

111

10,83

Přijat

112

  9,33

Přijat

104

  9,17

Přijat

109

  8,83

Přijat

 

Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

097

14,50

Přijat

082

12,33

Přijat

071

12,00

Přijat

083

10,83

Přijat

116

  8,67

Přijat

 

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

070

13,50

Přijat

081

12,00

Přijat

072

12,00

Přijat

107

11,67

Přijat

138

10,83

Přijat

076

10,83

Přijat

110

  8,83

Přijat

117

  8,17

Přijat

105

  8,17

Přijat

  

Obor vzdělání 63-51-J/01 Obchodní škola

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

131

11,50

  Přijat

137

10,83

  Přijat

 

Upozornění

 Svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve škole, kam byl uchazeč přijat, musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud ve výše uvedené lhůtě byl předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nepotvrdí odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve střední škole, kam byl přijat, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky o rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání v dané střední škole.

 

V případě potřeby konzultace je možné se obrátit na paní Loudovou (235521214, loudova@goa.braillnet.cz) nebo pana Antova (235521216, antov@goa.braillnet.cz).

 

 Nepřijatí

 

V souladu s kritérii pro první kolo přijímacího řízení uchazeč, který získal méně než 6 bodů v přijímacím řízení, neuspěl a není přijat.

 

Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

108

  3,33

Nepřijat

 

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

126

5,00

Nepřijat

 

PhDr. Ivan Antov, v.r.

ředitel školy

BUTOVICKÉ VERŠOBRANÍ III.

 

Gymnázium pro zrakově postižené a SOŠ pro zrakově postižené a Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím v rámci česko-slovenského projektu JANUA LINGUARUM RESERATA vyhlašují recitačně dramatickou soutěž:

  

BUTOVICKÉ VERŠOBRANÍ III.

Soutěžíme v kategoriích (na volné téma):

 

1.     poezie – přednes básně v maximální délce 5 - 7 minut
2.     próza – přednes prozaického textu v maximální délce 8 minut
3.     drama – dramatické či hudebně dramatické podání literárního textu v maximální délce 10 minut

 

Ve všech kategoriích se mohou zúčastnit jednotlivci, dvojice či malé skupinky. Soutěž je určena žákům 8. a 9. tříd základních speciálních škol a studentům středních speciálních škol.

 

 

Soutěž proběhne 20. dubna 2016 v klubovně Komunitního centra svatého Prokopa, které je od naší školy (Gymnázia a SOŠ pro zrakově postižené) vzdálené cca 500 m.

 

 

Prosíme o zasílání přihlášek do soutěže nejpozději do 1. dubna 2016 na adresu: keliaskova@seznam.cz nebo eliaskova@goa.braillnet.cz

 


Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška nadačním příspěvkem ve výši 19.000 Kč.

 

Přihláška ke stažení ZDE

Pozvánka ke stažení ZDE

XII. ročník Turnaje v Goalballu - O pohár ředitele školy

Gymnázium a Střední odborná škola

pro zrakově postižené v Praze 5

a Viděno hmatem, spolek


pořádá 


XII. ročník Turnaje v Goalballu

O pohár ředitele školy


7. dubna 2016


Bližsí informace:

Pozvánka

Propozice

Organizace 2. pololetí 2015-2016

 

16. 2.               projekt k výuce SV (2. a 3. ročníky)

20. 2.               maturitní a imatrikulační ples v KC Novodvorská od 19 hodin

29. 2. – 6. 3.    jarní prázdniny

23. 3.                rozjezd na prázdniny po 5. hodině

24. – 25. 3.     velikonoční prázdniny

6. 4.                 jednání pedagogické rady (3. čtvrtletí 15-16)

                        INFORMACE PRO RODIČE od 16 do 18 h

7. 4.                 goalballový turnaj, výuka probíhá

27. 4.               uzavření klasifikace 4. ročníků

28. 4.               jednání pedagogické rady (2. pol. 4. roč.)

29. 4.               předání vysvědčení žákům 4. ročníků

2. 5. – 5. 5.     DT a PP společné části MZ

3. 5. a 4. 5.      dny ředitelského volna

9. – 13. 5.        turistický a CT kurz 2. a 3. ročníků

15. 5.               nejpozdější termín zpřístupnění výsledků DT

23. 5. až 3. 6.  odborná praxe třídy S3 

26. a 27. 5.      ústní MZ a obhajoby maturitních prací

27. 6.               uzavření klasifikace za 2. pololetí 15-16

28. 6.               jednání pedagogické rady (2. pololetí 15-16)

30. 6.               předání vysvědčení v 1. vyučovací hodině

1. 7. – 31. 8.    hlavní prázdniny

1. 9.                 začátek školního vyučování 2016/2017

Ročenky

Ročenka 2014-2015 ve formátu PDF (5 MB)

Ročenka 2013-2014 ve formátu PDF (4 MB)

Ročenka 2012-2013 ve formátu PDF (4 MB)

Ročenka 2011-2012 ve formátu PDF (9 MB)

Ročenka 2010-2011 ve formátu PDF (8,82 MB) nebo DOC (34 MB)

Ročenka 2009-2010 ve formátu PDF (10 MB) nebo DOC (43 MB)

Ročenka 2008-2009 ve formátu PDF (10 MB)

Ročenka 2007-2008 ve formátu PDF (9 MB) a DOC (32,5 MB)

Syndikovat obsah