Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení ŠR 2017

 

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení, stanovení termínu konání přijímacího pohovoru, termín doručení vyplněné přihlášky, stanovení kritérií přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných žáků

V Praze 2. června 2017
Č. j. GOA/279/An/2017

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění,

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2017

Přijatí

Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

Počet bodů

prospěch ZŠ

Počet bodů

přijímací

pohovor

249

41

Přijat

11

30

 

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

Počet bodů

prospěch ZŠ

Počet bodů

přijímací

pohovor

241

48

Přijat

16

32

242

28

Přijat

9

19

 

Oznámení o konání voleb do školské rady

Volby do školské rady se konají ve dnech 29. 6. a 30. 6. 2017 vždy od 9:40 do 10:00.

Místo konání voleb: 
Budova Gymnázia pro ZP a SOŠ pro ZP, Radlická 591/115, Praha 5
3. patro, učebna přírodních věd

 

Seznam kandidátů pro oprávněné voliče z řad pedagogických pracovníků:

  • Jakub Jelínek
  • Ivana Seifertová
  • Eva Zichová
  • Michal Řezka
  • Martin Žďánský

 

Seznam kandidátů pro oprávněné voliče z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:

  • Tomáš Koudelka
  • Michaela Jiroušková
  • Václav Kohout
  • Martin Navrátil
  • Mikuláš Kopas

 

V Praze dne 30. května 2017

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2017 – nematuritní obor vzdělání

Přijatí

Obor vzdělání 63-51-J/01 Obchodní škola

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

Počet bodů

prospěch ZŠ

Počet bodů

přijímací

pohovor

068

56

Přijat

18

38

087

46

Přijat

16

30

 

Tyfloslužby - termíny setkání 2017

Termíny:
10. května 2017
červen 2017 - konzultace po dohodě
4. října 2017
29. listopadu 2017

Čas: vždy od 10 do 14 hodin.

Organizace 2. pololetí 2016-2017

 

3. 2.                              Pololetní prázdniny

18. 2.                             Maturitní ples

25. 2. až 4. 3                LVK v Janských Lázních

13. 3. až 19. 3.             Jarní prázdniny

5. 4.                              Pedagogická rada – 3. čtvrtletí

                                      Informace pro rodiče (16:00 až 18:00)

Přihlásit se k odběru Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP RSS