Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení 2015/2016

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení, stanovení kritérií přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných žáků a určení dokladu o zdravotním postižení uchazeče

 Ke stažení ZDE

 

V Praze 19. prosince 2014
Č.j. GOA/646/An/2014

V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a §2, §3 vyhlášky MŠMT č. 671/2004 sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,

 

a) vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:

• 79-41-K/41 Gymnázium

• 63-41-M/02 Obchodní akademie (čtyřleté studium a zkrácené dvouleté studium)

Dny otevřených dveří ve školním roce 2014/2015

Dovolujeme si Vás pozvat na

 

dny otevřených dveří

 

které se budou konat


28. listopadu 2014 od 9:00 do 16:00

12. ledna 2015 od 14:00 do 18:00

Studijní obory

Syndikovat obsah