Pozvánka na turnaj v Goalballu

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 
a občanské sdružení Viděno hmatem

pořádají

 

X. ročník

Turnaje v Goalballu 

O pohár ředitele školy

3. 4. 2014

 

Program:

Slavnostní zahájení

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015

 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení, stanovení kritérií přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných žáků a určení dokladu o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče

V Praze 16. ledna 2014
Č. j . GOA/012/An/2014

 

V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a §2, §3 vyhlášky MŠMT č. 671/2004 sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,

 

a) vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:

  • 79-41-K/41 Gymnázium
  • 63-41-M/02 Obchodní akademie (čtyřleté studium a zkrácené dvouleté studium)
  • 75-41-M/01 Sociální činnost
  • 63-51-J/01 Obchodní škola

 

b) stanovuji následující kritéria pro první kolo přijímacího řízení:

Kritéria přijímacího řízení do Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 – 1. kolo

Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

 

1. Prospěch na ZŠ

(průměr za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku školy – za oba ročníky dohromady, kde uchazeč plnil povinnou školní docházku, maximum 3 body dle následující stupnice:

Maturitní ples

Dovolujeme si Vás pozvat na

Maturitní a imatrikulační ples

Gymnázia pro ZP a Sřední odborné školy pro ZP

 

ples se uskuteční

8. února 2014
od 19:00 hodin

v Kulturním centru Novodvorská, Praha 4

Pozvánka na tyfloseminář 12.12.2013

Metodika výuky českého jazyka a literatury žáků se ZP

Praktická ukázka výuky dramatické výchovy

(zdarma)

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

 

dovolujeme si Vás pozvat na setkání pedagogických pracovníků (učitelé, AP a další zájemci), kteří vyučují individuálně integrované žáky se zrakovým postižením v běžné střední škole.

 

Nabízíme seminář věnovaný výuce ČJL a dramatické výchovy

Program:       1. Seznámení s obecnou problematikou výuky ČJL

                        2. Metodické postupy ve výuce ČJL u žáků se ZP

                        3. Nastavení a možná úskalí MZ z ČJL u žáků se ZP

                        4. Krátká ukázka vystoupení dramatického souboru školy

 

Setkání se zúčastní speciální pedagogové vyučující cizí jazyky, kteří podle míry Vašeho zájmu uspořádají souběžně také seminář (s obdobnou náplní), nebo se Vám budou věnovat individuálně, a učitelé tělesné a výtvarné výchovy, kteří nabídnou praktickou ukázku činností žáků se zrakovým postižením.

 

Stanovení termínu závěrečné zkoušky - opravné

Stanovení termínu  závěrečné zkoušky - opravné


V Praze 17. 9. 2013

Č. j. GOA/579/An/2013


V souladu s § 5, odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění, stanovuji termín opravné závěrečné zkoušky v měsíci prosinci následujícím způsobem: teoretická zkouška 12. prosince 2013.

 

PhDr. Ivan Antov

ředitel školy

Dny otevřených dveřích

Dovolujeme si Vás pozvat na dny otevřených ve školním roce 2013/2014

 v pátek 29.11.2013 (09 - 16 hod.) 

a v pondělí 13. 1. 2014 (14 - 18 hod.)

Soutěž v psaní na klávesnici

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené                    

Národní ústav pro vzdělávání,referát Státní těsnopisný ústav

 

pořádají

 

dne 7. listopadu 2013

v sídle školy v Praze 5, Radlická 115

 

VII. ročník soutěže

v psaní na klávesnici

pro zrakově postižené

 

Bližší informace ke stažení ZDE 

Přihláška ke stažení ZDE

Přihlášky zasílejte do 31. 10. 2013 na wagnerova@goa.braillnet.cz

Zájezd Pobaltí a Petrohrad

Gymnázium pro zrakově postižené
a Střední odborná škola pro zrakově postižené v Praze

a

občanské sdružení VIDĚNO HMATEM

pořádají školní poznávací zájezd

 

Pobaltí a Petrohrad

30. 5. - 8. 6. 2013

 

 

 

Dny otevřených dveří

Ve školním roce 2012 a 2013,

Vás rádi přivítáme na Dnech otevřených dveří, konanými

Česko – slovenský projekt Janua Linguarum

V rámci navázané partnerské spolupráce mezi slovenskou školou pro zrakově postižené v Levoči a naší speciální školou usilujeme o prohloubení vzájemných vazeb a o jejich posílení v oblasti historicko-kulturní.

Syndikovat obsah