Dny otevřených dveří ve školním roce 2014/2015

Dovolujeme si Vás pozvat na

 

dny otevřených dveří

 

které se budou konat


28. listopadu 2014 od 9:00 do 16:00

12. ledna 2015 od 14:00 do 18:00

Výsledky 4. kola přijímacího řízení 2014

Přijatí

 Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Registrační číslo Celkový počet bodů Rozhodnutí
343 12,8 Přijat

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2014 - dodatek

Nepřijatí

V souladu s kritérii pro první kolo přijímacího řízení uchazeč, který získal méně než 5 bodů v přijímacím řízení, neuspěl a není přijat.


 Obor vzdělání 63-51-J/01 Obchodní škola

Registrační číslo Celkový počet bodů Rozhodnutí
106 2,6 Nepřijat

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015

 Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 si můžete stáhnout ve formátu DOC
Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení, stanovení termínu konání přijímacího pohovoru a termínu doručení vyplněné přihlášky, kritérií přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných žáků a určení dokladu o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče


V Praze 24. června 2014

Č. j . GOA/258/An/2014


V souladu s § 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MŠMT č. 671/2004 sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,


a) vyhlašuji čtvrté kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání:

  • 75-41-M/01 Sociální činnost


Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015

  Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 si můžete stáhnout ve formátu DOC
Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení, stanovení termínu konání přijímacího pohovoru a termínu doručení vyplněné přihlášky, kritérií přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných žáků a určení dokladu o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče

  

V Praze 22. května 2014
Č. j . GOA/221/An/2014

  

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2014

Výsledky 1. kola příjímací řízení pro školní rok 2014/2015 si můžete stáhnout ve formátu DOC nebo PDF

 

V Praze 22. dubna 2014

Č. j. GOA/181/An/2014

 

Přijatí

 

Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

Registrační číslo   /   Celkový počet bodů   /   Rozhodnutí

064   /   8,6   /   Přijat

096   /   8,4   /   Přijat

062   /   6,6   /   Přijat

093   /   5,8   /   Přijat

 

Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

Pozvánka na turnaj v Goalballu

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 
a občanské sdružení Viděno hmatem

pořádají

 

X. ročník

Turnaje v Goalballu 

O pohár ředitele školy

3. 4. 2014

 

Program:

Slavnostní zahájení

Maturitní ples

Dovolujeme si Vás pozvat na

Maturitní a imatrikulační ples

Gymnázia pro ZP a Sřední odborné školy pro ZP

 

ples se uskuteční

8. února 2014
od 19:00 hodin

v Kulturním centru Novodvorská, Praha 4

Pozvánka na tyfloseminář 12.12.2013

Metodika výuky českého jazyka a literatury žáků se ZP

Praktická ukázka výuky dramatické výchovy

(zdarma)

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

 

dovolujeme si Vás pozvat na setkání pedagogických pracovníků (učitelé, AP a další zájemci), kteří vyučují individuálně integrované žáky se zrakovým postižením v běžné střední škole.

 

Nabízíme seminář věnovaný výuce ČJL a dramatické výchovy

Program:       1. Seznámení s obecnou problematikou výuky ČJL

                        2. Metodické postupy ve výuce ČJL u žáků se ZP

                        3. Nastavení a možná úskalí MZ z ČJL u žáků se ZP

                        4. Krátká ukázka vystoupení dramatického souboru školy

 

Setkání se zúčastní speciální pedagogové vyučující cizí jazyky, kteří podle míry Vašeho zájmu uspořádají souběžně také seminář (s obdobnou náplní), nebo se Vám budou věnovat individuálně, a učitelé tělesné a výtvarné výchovy, kteří nabídnou praktickou ukázku činností žáků se zrakovým postižením.

 

Stanovení termínu závěrečné zkoušky - opravné

Stanovení termínu  závěrečné zkoušky - opravné


V Praze 17. 9. 2013

Č. j. GOA/579/An/2013


V souladu s § 5, odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění, stanovuji termín opravné závěrečné zkoušky v měsíci prosinci následujícím způsobem: teoretická zkouška 12. prosince 2013.

 

PhDr. Ivan Antov

ředitel školy

Syndikovat obsah