Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení ŠR 2017

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení, stanovení termínu konání přijímacího pohovoru, termín doručení vyplněné přihlášky, stanovení kritérií přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných žáků

 

V Praze 30. června 2017

Č. j. GOA/374/An/2017

 

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění,

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2017

Přijatí

Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

Počet bodů

prospěch ZŠ

Počet bodů

přijímací

pohovor

249

41

Přijat

11

30

 

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

Počet bodů

prospěch ZŠ

Počet bodů

přijímací

pohovor

241

48

Přijat

16

32

242

28

Přijat

9

19

 

Oznámení o výsledcích voleb do školské rady

Oznámení o výsledcích voleb do školské rady G pro ZP a SOŠ pro ZP konaných ve dnech 29. 6. – 30. 6. 2017

Volby splnily podmínky pro jejich platnost. Z kandidátů, navrhovaných a volených studenty školy a jejich zákonnými zástupci, byli do školské rady zvoleni:

KOUDELKA TOMÁŠ
NAVRÁTIL MARTIN

Z kandidátů, navrhovaných a volených pedagogickými pracovníky školy, byli do školské rady zvoleni:

SEIFERTOVÁ IVANA
JELÍNEK JAKUB

 

                                                                       Za volební komisi

(Eliášková, Koudelka, Kučerová, Řezka)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2017 – nematuritní obor vzdělání

Přijatí

Obor vzdělání 63-51-J/01 Obchodní škola

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

Počet bodů

prospěch ZŠ

Počet bodů

přijímací

pohovor

068

56

Přijat

18

38

087

46

Přijat

16

30

 

Tyfloslužby - termíny setkání 2017

Termíny:
10. května 2017
červen 2017 - konzultace po dohodě
4. října 2017
29. listopadu 2017

Čas: vždy od 10 do 14 hodin.

Organizace 2. pololetí 2016-2017

 

3. 2.                              Pololetní prázdniny

18. 2.                             Maturitní ples

25. 2. až 4. 3                LVK v Janských Lázních

13. 3. až 19. 3.             Jarní prázdniny

5. 4.                              Pedagogická rada – 3. čtvrtletí

                                      Informace pro rodiče (16:00 až 18:00)

Přihlásit se k odběru Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP RSS