Dny otevřených dveří ve školním roce 2015-2016

Dovolujeme si Vás pozvat na Dny otevřených dveří ve školním roce 2015-2016


konané v termínech:

27. 11. 2015 od 9.00 do 16.00 hodin

11. 1. 2016 od 14.00 do 18.00 hodin

Studijní obory


Nabízíme studium v oborech vzdělání:


 • zřizovatelem školy je Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2.
 • přestup mezi jednotlivými obory vzdělání možný
 • počítačové učebny s internetem; počítače s běžným displejem, s hmatovým výstupem, s hlasovým výstupem - vybavení na evropské úrovni
 • moderně vybavená cvičná kancelář
 • učebna přírodních věd a zeměpisu
 • plně kvalifikovaný pedagogický sbor
 • individuální přístup ke studentům
 • učebnice poskytovány zdarma
 •  internát první kategorie, dvoulůžkové pokoje
 • jídelna ve školním areálu
 • úspěšnost přijetí na VŠ srovnatelná s běžnými SŠ

Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Karlovy univerzity - http://www.pedf.cuni.cz

Závěrečné zkoušky 2014/2015

Soutěž v psaní na klávesnici pro ZP

Výsledky 4. kola přijímacího řízení 2015

 ke stažení ZDE

 

Výsledky 4. kola přijímacího řízení 2015

 V Praze 28. srpna 2015

Č. j. GOA/541/An/2015

 

Přijatí

 Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

521

16,25

Přijat

 

 Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

490

19,60

Přijat

 

 

 

Upozornění

 

Svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve škole, kam byl uchazeč přijat, musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud ve výše uvedené lhůtě byl předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nepotvrdí odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve střední škole, kam byl přijat, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky o rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání v dané střední škole.

 

V případě potřeby konzultace je možné se obrátit na paní Loudovou (235521214, loudova@goa.braillnet.cz) nebo pana Antova (235521216, antov@goa.braillnet.cz).

 

 

 

 

PhDr. Ivan Antov, v.r.

 

ředitel školy

Výsledky 3. kola přijímacího řízení 2015

ke stažení ZDE

 

V Praze 29. června 2015

Č. j. GOA/483/An/2015

Přijatí

 

Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

410

12,33

Přijat

  

Upozornění

 Svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve škole, kam byl uchazeč přijat, musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud ve výše uvedené lhůtě byl předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nepotvrdí odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve střední škole, kam byl přijat, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky o rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání v dané střední škole.

 

 V případě potřeby konzultace je možné se obrátit na paní Loudovou (235521214, loudova@goa.braillnet.cz) nebo pana Antova (235521216, antov@goa.braillnet.cz).

 

 

 

 

 

 

PhDr. Ivan Antov, v.r.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2015

ke stažení  ZDE

 

V Praze 22. května 2015

Č. j. GOA/366/An/2015

 Přijatí

 Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

340

16,80

Přijat

315

12,00

Přijat

 

 Upozornění

 Svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve škole, kam byl uchazeč přijat, musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud ve výše uvedené lhůtě byl předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nepotvrdí odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve střední škole, kam byl přijat, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky o rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání v dané střední škole.

 

 

V případě potřeby konzultace je možné se obrátit na paní Loudovou (235521214, loudova@goa.braillnet.cz) nebo pana Antova (235521216, antov@goa.braillnet.cz).

  

PhDr. Ivan Antov, v.r.

 

ředitel školy

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2015

ke stažení ZDE

 

V Praze 22. dubna 2015

Č. j. GOA/257/An/2015

 

Přijatí

 

Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

101

15,00

Přijat

096

15,00

Přijat

136

15,00

Přijat

128

13,33

Přijat

116

12,50

Přijat

079

11,33

Přijat

094

11,17

Přijat

138

10,83

Přijat

 

Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

041

15,00

Přijat

097

15,00

Přijat

089

14,17

Přijat

135

13,83

Přijat

129

13,33

Přijat

118

12,50

Přijat

115

12,00

Přijat

071

11,83

Přijat

151

11,50

Přijat

080

11,33

Přijat

105

11,00

Přijat

132

  9,17

Přijat

112

  9,17

Přijat

087

  8,00

Přijat

137

 7,50

Přijat

123

 6,00

Přijat

092

 6,00

Přijat

 

 Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

102

15,00

Přijat

088

14,17

Přijat

134

13,83

Přijat

154

13,00

Přijat

077

12,67

Přijat

063

12,50

Přijat

070

11,83

Přijat

099

11,00

Přijat

117

10,33

Přijat

095

  9,67

Přijat

111

  9,17

Přijat

027

  9,17

Přijat

141

  9,00

Přijat

121

  8,50

Přijat

139

  8,17

Přijat

 

 

Obor vzdělání 63-51-J/01 Obchodní škola

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

076

13,83

  Přijat

 

Upozornění

 

Svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve škole, kam byl uchazeč přijat, musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud ve výše uvedené lhůtě byl předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nepotvrdí odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve střední škole, kam byl přijat, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky o rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání v dané střední škole.

 

V případě potřeby konzultace je možné se obrátit na paní Loudovou (235521214, loudova@goa.braillnet.cz) nebo pana Antova (235521216, antov@goa.braillnet.cz).

 

 

Nepřijatí

1) Uchazeč požadavkům přijímacího řízení vyhověl, ale umístil se za limitem počtu přijímaných žáků s jiným typem zdravotního postižení než zrakové postižení. Na základě Kritérií přijímacího řízení do Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115, v roce 2015 pro první kolo přijímacího řízení je v jednotlivých oborech vzdělání počet přijatých žáků s jiným typem zdravotního postižení než zrakové postižení limitován 25% nejvyššího počtu žáků ve třídě stanoveného platným předpisem. Tento limit stanovuje ustanovení § 10 odst. 2 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění.  

 

Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

152

10,33

Nepřijat

131

  9,17

Nepřijat

098

  8,33

Nepřijat

133

  6,67

Nepřijat

 

 

 

2) Uchazeč požadavkům přijímacího řízení vyhověl, ale umístil se za limitem počtu přijímaných žáků pro daný obor vzdělání. Na základě Kritérií přijímacího řízení do Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115, v roce 2015 pro první kolo přijímacího řízení jsou uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, stanovených kritérii, přijati dle pořadí celkového počtu dosažených bodů, a to do limitu počtu přijímaných pro daný obor vzdělání. Limit představuje nejvyšší počet žáků ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním postižením, Tento počet stanovuje ustanovení § 10 odst. 1 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění.

 

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

142

8,00

Nepřijat

074

7,00

Nepřijat

122

6,00

Nepřijat

091

6,00

Nepřijat

 

 

 

 

PhDr. Ivan Antov, v.r.

 

ředitel školy

Syndikovat obsah